X

JAVNI SEKTOR

Javni sektor sestavljajo, po Zakonu o javnih uslužbencih in Zakonu o sistemu plač v javnem:

  • državni organi
  • samoupravne lokalne skupnosti
  • javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter
  • druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.

 

Ekipa IDEALIS na področju plač in delovnih razmerij posrednim in neposrednim proračunskim uporabnikom nudi celovito strokovno pomoč in svetovanje, ne glede na dejavnost, ki jo opravljajo.

IDEALIS

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
M: 041 686 199
E: info@idealis.si

DRUŽBENA OMREŽJA