X

DIREKTORICA

mag. Edita Horvat

E: edita.horvat@idealis.si

T: 041 313 317

NAMESTNICA DIREKTORICE

Tjaša Kraševec, mag. soc.

E: tjasa.krasevec@idealis.si

T: 031 578 393

POMOČNICA DIREKTORICE

Eneja Pavič

E: eneja.pavic@idealis.si

T: 041 686 199

VODJA REVIZIJSKE SLUŽBE

Nataša Zorko, univ. dipl. prav. 

Državna notranja revizorka

E: natasa.zorko_revizija@idealis.si

T: 031 799 434

STROKOVNO TEHNIČNI SODELAVEC

Miroslav Horvat

E: miroslav.horvat@idealis.si

T: 031 482 209

IDEALIS

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
M: 041 686 199
E: info@idealis.si

DRUŽBENA OMREŽJA