X

ZASEBNI SEKTOR

Svetovanje ter pomoč na področju plač in delovnih razmerij za zasebni sektor, ne glede na dejavnost, ki jo pravna oseba zasebnega prava opravlja, predvsem pa:

 • svetovanje in priprava vseh vrst predlogov splošnih in individualnih aktov, še zlasti sistemizacije s katalogom delovnih mest, kolektivnih pogodb in pogodb o zaposlitvi
 • določitev plače zaposlenih glede na podlagi delovno pravne zakonodaje in kolektivne pogodbe posamezne dejavnosti
 • razvoj in spremljanje teorije ter prakse s področja plač in delovnih razmerij,
 • razvoj in spremljanje teorije ter prakse v zvezi s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 • določanje strokovnih smernic glede izvajanja Zakona o delovnih razmerjih ter druge delovno pravne zakonodaje
 • oblikovanje strokovnih stališč, vezanih na socialni dialog med delodajalci in delojemalci
 • priprava strokovnih podlag za zviševanje kvalitete vsebin in podlag s področij plač in delovnih razmerij
 • svetovanje, pomoč in podpora osebam zasebnega prava za zagotavljanje pravilnosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti njihovega poslovanja
 • povezovanje sodnih izvedencev
 • usposabljanje revizorjev
 • razvijanje računovodskih in drugih organizacijskih rešitev v zasebnem sektorju
 • organizacija in izvedba seminarjev, usposabljanj, konferenc, delavnic in drugih srečanj
 • svetovanje, pomoč in tehnična podpora pravnim osebam zasebnega prava
 • sodelovanje z zasebnimi inštitucijami
 • priprava in izdaja publikacij, znanstvenih monografij, periodike ter drugega informativnega, izobraževalnega in predstavitvenega gradiva
 • izdelava analiz, izvedeniških mnenj, študij in strokovnih podlag.

IDEALIS

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
M: 041 686 199
E: info@idealis.si

DRUŽBENA OMREŽJA