X

KADROVSKI SERVIS

Za uspešno delo v organizaciji je kadrovska politika izjemnega pomena. Kadri v organizaciji so ljudje, ki predstavljajo največji potencial in konkurenčno prednost za organizacijo. Uspešna je tista organizacija, ki preudarno načrtuje in udejanja svojo kadrovsko politiko na način, da svoje zaposlene vseskozi spremlja na njihovi karierni poti, jih usposablja, nagrajuje in v organizaciji vzdržuje dobre medosebne odnose.

 

Ob vsem naštetem mora biti v prvi vrsti delovno razmerje med organizacijo in zaposlenim pravno formalno urejeno, pri čemer vam je lahko v pomoč ekipa IDEALIS, ki ponuja tudi celovit in učinkovit kadrovski servis.

 

Na inštitutu IDEALIS pred pričetkom izvajanja kadrovskega servisa opravimo analizo kadrovskih procesov posamezne organizacije, v nadaljevanju pa v sodelovanju z vodstvom dogovorimo posamezne segmente, ki bodo vključeni v shemo storitev kadrovskega servisa IDEALIS in so prilagojeni dejavnosti ter vrsti organizacije.

 

V shemo Kadrovskega servisa IDEALIS so lahko, po potrebi in glede na dejavnost organizacije, vključeni naslednji akti :

 • podjetniška kolektivna pogodba
 • pravilnik o delovnih razmerjih
 • pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (s katalogom delovnih mest ter opisi del in nalog)
 • pravilnik o plačah: plačni model, ki motivira sodelavce za doseganje pričakovanih rezultatov dela
 • pravilnik o zagotavljanju varstva delavcem pred mobingom (mobbingom)
 • pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti na delovnem mestu
 • pravilnik o varstvu osebnih podatkov
 • ostali pravilniki oziroma navodila za delo, ki so vezana na delovni proces in potrebe posameznega podjetja kot na primer promocija zdravja na delovnem mestu in njeno izvajanje, navodilo o izrabi delovnega časa, uporaba službenih vozil, službenih telefonov in podobno.

 

V okviru Kadrovskega servisa IDEALIS:

 • pregledamo in uredimo osebne kadrovske mape zaposlenih na način, da so vsi zakonsko določeni dokumenti za posameznega delavca na enem mestu
 • uredimo za organizacijo obvezne kadrovske evidence
 • pripravimo koncept evidence izrabe delovnega časa in pripravimo predlog letnega načrta dela.

IDEALIS

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
M: 041 686 199
E: info@idealis.si

DRUŽBENA OMREŽJA