X

NOTRANJA REVIZIJA

Občine kot neposredni proračunski uporabniki in zavodi, kot posredni proračunski uporabniki morajo, skladno z javnofinančnimi predpisi zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja bodisi vsako leto bodisi na vsaka tri leta v odvisnosti od višine vašega letnega proračuna. 

 

Nemogoče je pričakovati, da bi poslovodstvo samo nadziralo in ugotavljalo, ali se poslovni procesi odvijajo skladno s predpisi in usmeritvami, zato si mora prizadevati, da iz neodvisnega  in nepristranskega vira (s strani notranje revizije) pridobi zagotovilo o zadostnosti in ustreznosti vzpostavljenih kontrolnih mehanizmov, ki preprečujejo oziroma odkrivajo napačno delovanje.

 

Vsled temu je zavod IDEALIS pričel opravljati tudi naloge notranjega revidiranja za neposredne in posredne proračunske uporabnike. Vabimo vas, da si zagotovite notranje revidiranje v revizijski službi naše organizacije. Storitve notranjega revidiranja bo zagotavljala naša izkušena sodelavka Nataša Zorko, ki je že preteklih deset let opravljala naloge notranje revizorke ter vodje skupne notranje revizijske službe. 

 

Storitve notranjega revidiranja zagotavljamo za: 

 

·      neposredne proračunske uporabnike na lokalni ravni, 

·       posredne proračunske uporabnike s področja vzgoje in izobraževanja, katerih ustanoviteljice so občine,

·      posredne proračunske uporabnike s področja kulture, športa in turizma, katerih ustanoviteljice so občine,

·      druge posredne proračunske uporabnike. 

Organizacije v javnem sektorju so zavezane k:

 

1.    uporabi in spoštovanju ogromnega števila predpisov, ki urejajo njihovo poslovanje na številnih področjih,

2.    učinkoviti in uspešni porabi javnih sredstev, 

3.    ravnanju s premoženjem kot dober gospodar.

 

Z izvajanjem storitev notranjega revidiranja si bomo prizadevali, da:

 

1.    z izsledki izvedene notranje revizije predstojniku proračunskega uporabnika zagotovimo uporabno sredstvo za sprejem ukrepov pri reševanju problemov, ki potrebujejo izboljšanje,

2.    s svetovanjem prispevamo k zapiranju odprtih vprašanj in dilem. 

V kolikor vas sodelovanje z nami na tem področju zanima, lahko sodelavko Natašo Zorko  kontaktirate na elektronskem naslovu natasa.zorko_revizija@idealis.si ali na revizija@idealis.si oziroma jo pokličete na telefonsko številko 031 799 434. 

IDEALIS

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
M: 041 686 199
E: info@idealis.si

DRUŽBENA OMREŽJA