X

BDP 5 % VIŠJI KOT LANI, INFLACIJA NOVEMBRA NA LETNI RAVNI 2 %

29/11/2018

Po prvi oceni v medletni primerjavi se je BDP v tretjem letošnjem četrtletju realno zvišal za 4,8 %, realna rast BDP-ja je bila tako v tem obdobju najvišja letos, prilagojeni BDP pa se je v primerjavi z istim obdobjem lani zvišal za 5 %.

Tako je bila realna rast BDP-ja s 4,8 odstotka v tretjem četrtletju najvišja letos. BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, je v drugem četrtletju v primerjavi s predhodnim dosegel 0,9 %, v prvem pa 0,6 %, medtem ko je prilagojeni BDP v letni primerjavi v drugem četrtletju znašal 4,6 %, v prvem četrtletju pa je bil s 5,1 % višji kot v tretjem četrtletju. Prilagojeni BDP se je tako v primerjavi z drugim četrtletjem zvišal za 1,3 %, v primerjavi z istim obdobjem lani pa za 5 %.

Tako domača poraba kot zunanje povpraševanje sta znova prispevala k njegovi rasti. Rast domače porabe je bila v tretjem letošnjem četrtletju enaka kot v prejšnjem četrtletju, medtem ko sta bili rasti izvoza in uvoza počasnejši. Vseeno je zunanjetrgovinski presežek h gospodarski rasti prispeval 1,7 % točke. Vrednosti izvoza in uvoza sta v tretjem četrtletju naraščali nekoliko počasneje kot v zadnjih dveh letih. Izvoz se je okrepil za 5,7 %, uvoz za 4,3 %.

Domača poraba se je v tretjem četrtletju v primerjavi z istim lanskim obdobjem povečala za 3,5 %. Končna poraba se je povečala za 0,7 %, bruto investicije pa za 13,4 %. V statističnem uradu so dejali: ."Na visoko rast bruto investicij so pozitivno vplivale tako bruto investicije v osnovna sredstva kot tudi spremembe zalog. Te so tokrat k rasti BDP prispevale 0,5 % točke."

Po podatkih statističnega urada je  končna poraba gospodinjstev ostala enaka, bruto naložbe v osnovna sredstva pa so se povečale za 12 %. K njihovi rasti so pozitivno prispevale naložbe v zgradbe in objekte, ki so se povečale za 19,6% , ter naložbe v stroje in opremo, ki so se povečale za 6,7 %. Med naložbami v zgradbe in objekte so se tudi v tem četrtletju izraziteje povečale naložbe v nestanovanjske zgradbe, ki naraščajo že od začetka preteklega leta.

Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se novembra na letni ravni zvišale za 2 %, na mesečni ravni pa za 0,1 %. Letno inflacijo so spet višale predvsem višje cene naftnih derivatov in energentov.

IDEALIS

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
M: 041 686 199
E: info@idealis.si

DRUŽBENA OMREŽJA