X

POMEMBNO - POGAJANJA O IZPLAČILU DODATKOV V ČASU EPIDEMIJE IN VIŠINI REGRESA ZA LETNI DOPUST 2020

12/06/2020

»V sredo, 17. 6. 2020 ob 14.00 uri v veliki sejni sobi Vlade RS, Gregorčičeva 27 v Ljubljani, na pogajanjih sestali pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in člani vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. 

Dnevni red pogajanj bo:

1. Izplačilo dodatkov v času epidemije,

2. Regres za letni dopust v letu 2020,

3. Razno.

Vse o pogajanjih bomo sproti objavljali tudi na naši spletni strani.

IDEALIS

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
M: 041 686 199
E: info@idealis.si

DRUŽBENA OMREŽJA