X

POSEBNO OBVESTILO

16/01/2021

»Dne 8.1.2021 je bi v Uradnem listu Republike Slovenije št. 3/21 objavljen Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2021 dalje, ki določa znižanje regresa za prehrano med delom iz 4,10 evra na 3,99 evra za zaposlene v javnem sektorju.

Povezava na navedeni sklep:

https://www.uradni-list.si/ glasilo-uradni-list-rs/ vsebina/2021-01-0032/ ugotovitveni-sklep-o-visini- regresa-za-prehrano-med-delom- od-1--januarja-2021-dalje«

IDEALIS

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
M: 041 686 199
E: info@idealis.si

DRUŽBENA OMREŽJA